RTG

Badanie rentgenowskie pozwala przede wszystkim na ocenę układu kostno- szkieletowego (złamania, deformacje, nowotwory kości) oraz narządów klatki piersiowej (serce, płuca, tchawica) i jamy brzusznej.
Pomaga wykryć np. ciała obce w tchawicy lub przewodzie pokarmowym oraz guzy na terenie klatki piersiowej i jamy brzusznej.